ELEKTRONIKA AUTOMOBILA I 4-TAKTNI MOTORI PDF

PREDGOVOR O d p o s le d n je g iz d a n ja o v e k n již ic e d o š lo j e d o d a ljih u s a v r š a v a n ja p o s to je ć ih i r a z v o ja n o v ih e le k tr o n s k ih u r e đ . Specijalni šarnir od inoxa extra ìvrsti, sjajni, za poklopce motora ili “teške upotrebe” Ploìica za 9, Ks 2-taktni + 8/9,9/15 4taktni, rif. original TELEFONA //ELEKTRONIKE – NOSA9I NAO9ALA I OSTALIH PREDMETA Za fiksiranje plovila na krov automobila ili kolica za vuìu pomoêu pramìanih i. MISS MOTORI Predstavljamo kandidatkinje 1 STRIP Joe Bar 1. .. omogućuju podešavanje u 6 pozicija umjesto u 4 kao do sada. Vozači će zasigurno.

Author: Grogal Doshicage
Country: Eritrea
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 19 January 2017
Pages: 469
PDF File Size: 11.79 Mb
ePub File Size: 19.39 Mb
ISBN: 581-2-27301-971-3
Downloads: 2478
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltigis

Elektronski indikator o stanju akumulatora — 1.

Elektronika Automobila i 4-taktni motori by Radovan Marin

Naponom sa sekundarne strane, posle ispravljanja, puni se kondenzator do — V. Na ekranu se pojavljuju dva oscilogram a iz prim arnog i sekundarnog kola bobine. D ruga dva NI kola N3 i Ni vezana su kao ton-generator.

The crankshaft position sensor is used by the cars ECU to determine where the crankshaft is at any given time, elektroniika it can decide when and what spark plug to use, and what injector needs to spray, if the sensor is faulty, it has no way of knowing what to do and therefore will not start. Dpf filter je sastavni deo svakog vozila sa dizel agregatom koje je napravljeno posle godine.

  CAROLYN STEEDMAN DUST PDF

Elektronika u Automobilu

Tu spadaju i sami vodovi koji povezuju pojedine delove. Takav p rim er pokazuje si. One day the fan stopped working on my Renault Megane 1. Za punjenje 6-voltnih akum ulatora ima na sekundaru transfo rm ato ra odvod oko 12 V, a za voltne akum ulatore sekundarni napon iznosi 18 V. Ovo ima za posledicu porast pozitivnog napona na R6, tako da i T2 provodi.

Tiristorsko paljenje — 2. This is the throttle body cleaning video here: Integrisano kolo je tako vezano si. Kalem se pravi prem a lim u br.

T ransform ator se m ota na jezgru kvaliteta IV od trafo lim a br.

Radi ovoga se instrum ent vezuje prem a sl. M erenje napona 3.

Cesto se daje k riv a ugla p retp aljen ja u funkciji broja o b rtaja motora, pa je obrtom er potreban za kontrolu rad a razvodnika paljenja pri raznim obrtajim a motora. U tabeli 28 dati su podaci za konvertore izlazne snage 10, 20 i 50 W, za ulazne napone 6—12 V.

Inje signal od 10 Hz do 50 Hz. U integrisanom kolu nalaze se dva takva kola NI i N2. After I replaced the oxigen sensor lambda probe the problem was gone. Presek eelektronika je 24X20 mm, sa visinom paketa 20 mm. Iz te grupe imamo npr. Intenzitet svetljenja dioda je veliki tako da su i p ri dnevnoj svetlosti diode dobro vidljive.

  BRECKER BROTHERS SOME SKUNK FUNK PDF

Din pacate nu va mai pot raspunde la intrebari suplimentare cu privire la aceasta problema pentru ca intre timp am schimbat masina. Liked the video find out more at: Sa T2 blokira i T3 i tako prek id a stru ju eksitacije u DF.

Staber VW ilk K. While I was trying to figure out what could be the cause, I have created this slideshow in hope that someone else might find it useful. We are a non-profit group that run this website to share documents.

E lek tro n ik a u autom obilu, IV izdanje — R ecenzent: B lokiranjem T4 prekida se s tru ja u prim arnom nam otaju Np bobine Bo, a u sekundarnom nam otaju Ns jav lja se im puls od oko 20 kV. D igitalna stabilizacija kod praznog hoda m otora DSPH. Zbog toga je uvedeno tzv. Please copy and paste this embed script to where you want to embed Embed Script.

Author: admin